"Varför behöver vi ett nytt regelverk? Vi står inför väldigt stora utmaningar när det gäller hållbarhet, cirkularitet, återbruk, digitalisering med mera, och då måste vi naturligtvis ha ett regelverk som också öppnar upp och skapar förutsättningar och inte konserverar oss i ett gammalt sätt att arbeta. Det här ska skapa möjligheter", säger Tommy Lenberg vd på Byggherrarna. Samtidigt menar Tommy att man inte ska glömma bort tidigare regelverk som bygger på erfarenhet och beprövade metoder.

Emma Hult, projektledare för Samhällsbyggandets Regelforum, medverkade också vid konferensen och menar att det finns mycket kunskap i branschen, och stora möjligheter i arbetet framåt.

"Det här är en lång resa och vi har precis bara börjat. Vi på Samhällsbyggandets Regelforum har en uppgift att samla sektorn för att vi ska göra det här tillsammans. (...). Vi måste axla det ansvar vi nu får, nu när man förskjuter ansvar till sektorn, och det tycker jag att vi ska vara stolta över och se möjligheterna i", säger Emma Hult, projektledare för Samhällsbyggandets Regelforum.

Deltog i konferensen gjorde också infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson som talade på temat ökat bostadsbyggande genom förenklade byggregler, Kari Befring Bjørnstad Direktoratet for Byggkvalitet (DIBK) i Norge som berättade om hur de arbetat med utvecklingen av sina byggregler, samt Jonas Edahl, Boverket, Ulrika Francke, Internationella standardiseringsorganisationen (ISO), Annika Andreasen, Svenska institutet för standarder (SIS), Michael Strömgren, Briab, och Anita Aspegren, IQ Samhällsbyggnad.

Under konferensen lyftes exempel och lärdomar och aktuella frågor belystes och besvarades.

Konferensen innehöll följande program:

Välkomna
Moderator Erica Sjölin

Vad kan vi lära oss av varandra?
Kari Befring Bjørnstad, Direktoratet for Byggkvalitet (DIBK) i Norge (5:26 i inspelningen).

Vad blir skillnaderna och vad blir bättre med det nya byggreglerna?
Jonas Edahl, Boverket (24:40 i inspelningen)

Varför finns Samhällsbyggandets Regelforum?
Emma Hult, Samhällsbyggandets Regelforum, Mårten Lindström, Samhällsbyggandets Regelforum & Tommy Lenberg, Byggherrarna och ordförande Regelforum (55:09 i inspelningen)

Standardiseringens roll kopplat till de nya byggreglerna
Ulrika Francke, Internationella standardiseringsorganisationen (ISO) Annika Andreasen, Svenska institutet för standarder (SIS) och Michael Strömgren, Briab (1:05:35 i inspelningen)

Vad krävs för att bygga framtidens hållbara samhällen?
Emma Hult, Samhällsbyggandets Regelforum & Anita Aspegren, IQ Samhällsbyggnad (1:28:00 i inspelningen)

Ökat bostadsbyggande genom förenklade byggregler
Infrastruktur- och bostadsminister, Andreas Carlson (1:36:34 i inspelningen)

Avslut