Läs mer

I maj 2021 publicerades en artikel i Bygg & Teknik " "Sektorns respons på Boverkets förslag till en ny regelmodell" som handlar sektorns arbete inom Samhällsbyggandets Regelforum.

Samhällsbyggandets Regelforum, som bildats under 2020/2021, administreras av IQ Samhällsbyggnad.

Syftet med Samhällsbyggandets Regelforum är att bidra till utvecklingen av befintliga och nya regelverk som möjliggör ett modernare, effektivare och mer innovativt byggande som är till nytta för sektorns slutkunder samtidigt som övergripande lagkrav med säkerhet uppfylls. Arbetet med Samhällsbyggandets regelforum ska säkerställa både strategisk inriktning och kontinuerligt operativt arbete.

Samhällsbyggandets Regelforum har initierats av IQ Samhällsbyggnad och sex övergripande branschorganisationer:

  • Byggföretagen
  • Byggherrarna
  • Byggmaterialindustrierna
  • Fastighetsägarna
  • Innovationsföretagen
  • Installatörsföretagen

Även informations- och kunskapsföretaget Svensk Byggtjänst, ägt av ett 30-tal organisationer inom samhällsbyggnadssektorn, och SBUF, Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, har spelat aktiva roller i bildandet.

Lanseringswebbinarium

Lansering av Samhällsbyggandets Regelforum skedde den 5 oktober 2021 under ett webbinarium. Du kan se webbinariet, som spelades in, i efterhand samt ta del av de presentationer som visades.

Regler och standarder för modernt och innovativt byggande

Genom Samhällsbyggandets Regelforum etableras samverkan med Boverket och andra myndigheter, standardiseringsorgan och organisationer som utvecklar branschregler. Genom en bred förankring i hela sektorn ska utvecklingen av regler och standarder bidra till ett modernare, effektivare och mer innovativt byggande, som också säkerställer långsiktig hållbarhet och uppfyllande av samhällets övergripande krav.

Samhällsbyggandets Regelforum kommer att verka genom fokusgrupper och projektgrupper inom olika områden. Organisationen är öppen för engagemang från alla som kan bidra till arbetet, såväl från företag som är medlemmar i någon av de initierande organisationerna som andra.

För mer information om Samhällsbyggandets Regelforum kontakta

Mårten Lindström, projektledare eller Anders Nilsson, biträdande projektledare