Läs mer

I maj 2021 publicerades en artikel i Bygg & Teknik " "Sektorns respons på Boverkets förslag till en ny regelmodell" som handlar sektorns arbete inom Samhällsbyggandets Regelforum.

Samhällsbyggandets Regelforum, som bildats under 2020/2021 administreras av IQ Samhällsbyggnad.

Syftet med Samhällsbyggandets Regelforum är att bidra till utvecklingen av befintliga och nya regelverk som möjliggör ett modernare, effektivare och mer innovativt byggande som är till nytta för sektorns slutkunder samtidigt som övergripande lagkrav med säkerhet uppfylls. Arbetet med Samhällsbyggandets regelforum ska säkerställa både strategisk inriktning och kontinuerligt operativt arbete.

Samhällsbyggandets Regelforum har initierats av sex övergripande branschorganisationer:

  • Byggföretagen
  • Byggherrarna
  • Byggmaterialindustrierna
  • Fastighetsägarna
  • Innovationsföretagen
  • Installatörsföretagen

Även informations- och kunskapsföretaget Svensk Byggtjänst, ägt av ett 30-tal organisationer inom samhällsbyggnadssektorn, har spelat en aktiv roll i bildandet.

Genom dessa organisationer företräds en övervägande del av sektorns aktörer genom Samhällsbyggandets Regelforum, diskussioner om anslutning av ytterligare organisationer pågår.

För mer information kontakta

Projektledare: Mårten Lindström, More 10 AB
Biträdande projektledare: Anders Nilsson, IQ Samhällsbyggnad