Välkommen till 2062

Är vi redo för en samhällsomvandling?

Rapporter och inspel

Remissvar

IQ Samhällsbyggnad är företrädare för ett brett forsknings- och innovationsperspektiv inom den svenska samhällsbyggnadssektorn. Det gör att vi ibland får uttala oss om förslag och rapporter från Sveriges riksdag, regeringskansliet, departement, myndigheter och organisationer.