Vill du veta mer? Kontakta gärna:

Kista Science City AB/Urban ICT Arena, Petra Dalunde, Programchef, petra.dalunde@kista.com, +46 70 415 92 09

Användandet av UAV (Unmanned Aerial Vehicle), eller drönare som de oftast kallas, ökar lavinartat. Detta skapar många möjligheter till nya, innovativa lösningar till både samhällelig och kommersiell nytta – alltifrån distribution av produkter, övervakning, dokumentation och analys till konkreta uppgifter inom till exempel byggsektor och räddningstjänst. Men idag saknas infrastruktur och regelverk för storskalig, reguljär och säker drönartrafik i den urbana miljön, vilket hindrar utvecklingen.

Kista Science City AB och IQ Samhällsbyggnad genomför med finansiering från Vinnova en förstudie till en öppen testbädd – Urban Drone Testbed – som skapar förutsättningar för en ny typ av infrastruktur i luftrummet. Förstudien görs tillsammans med offentlig sektor, industri, akademi och civilsamhälle som därigenom ges möjlighet att påverka vad testbädden kan innehålla och hur den ska fungera.

Målet med Urban Drone Testbed är att bidra till den hållbara och uppkopplade staden genom att skapa förutsättningar för helt nya säkra tjänster och affärsområden, där drönare blir en naturlig del av stadsmiljön.

Förstudien ska vara klar den 30 juni 2019 och landa i en fullskalig genomförandeansökan.