Stadsflyttarna i Gällivare och Kiruna innebär stora utmaningar. I november 2017 undertecknades en avsiktsförklaring som ska ge Gällivare kommun och Kiruna kommun bästa möjliga förutsättningar att möjliggöra det omfattande nybyggnadsbehov som stadsomvandlingarna i de två städerna innebär. I december 2017 hölls en inledande workshop inom projektet.

14 aktörer har skrivit under avtalet som ska leda till utveckling av ny kunskap och teknikunder former som är mer experimentella och som skapar långsiktig nytta för aktörerna, regionen och för svenskt samhällsbyggande i stort.

"Testbädd Malmfälten" ska bygga upp ny kunskap, nya arbetssätt och förändrade regelverk som i förlängningen kommer att gagna hela samhällsbyggandet. Pågående forskning kan direkt tillämpas i byggprojekt som startas i Malmfälten

I Sverige pågår idag en intensiv debatt om hur den attraktiva och hållbara staden kan utvecklas. I Kiruna och Gällivare finns en möjlighet att praktiskt visa hur man gör det från grunden. IQ Samhällsbyggnad ska fungera som facilicator och moderator för projektet, som går under namnet "Testbädd Malmfälten".

Deltagare Testbädd Malmfälten:

Kiruna kommun
Gällivare kommun
LKAB
Luleå Tekniska Universitet
Vinnova
IQ Samhällsbyggnad
Byggherrarna
Skanska AB
NCC AB
Nåiden AB
Peab AB
Folkhem AB
Handelsbanken
Sparbanken Nord