Regeringens strategiska samverkansprogram

Regeringen pekar genom samverkansprogrammen ut fem svenska styrkeområden. Det handlar om nya sätt att resa, bo, göra affärer, leva, kommunicera och tillvarata och bevara jordens resurser och ekosystem. Genom samverkan mellan offentliga aktörer, näringsliv och akademi hittas nya, innovativa lösningar som stärker konkurrenskraften, bidrar till en hållbar utveckling och skapar fler jobb.

Samverkansprogrammet Smarta städer bidrar till att nå regeringens övergripande mål om minskade utsläpp av växthusgaser, ökad sysselsättning och ökad social delaktighet.

Samverkansgruppen består av:

 • Orvar Hurtig, Chef för industri och samhälle, Ericsson AB
 • Staffan Liljestrand, Verkställande direktör, Bumbee labs AB
 • Anders Johansson , Försäljningschef offentlig sektor, Cisco Systems Sweden AB
 • Peder Berne, Projektchef, E.ON Sverige AB
 • Liisa Fransson, Forskningschef, Kraftringen Energi AB
 • Marcus Rothoff , Projektchef, Volvo Car Corporations
 • Åsa Pettersson, Chef för samhällsrelationer och hållbarhet, Scania CV AB
 • Ulf Ranhagen, Chefsarkitekt, Sweco Architects AB
 • Christina Lindbäck, Hållbarhetschef, NCC koncernen
 • Olof Andersson, Verkställande direktör, Fastighets AB Trianon
 • Eva Schelin, Verkställande direktör, IQ Samhällsbyggnad AB
 • Anna Johanna Klasander, Utvecklingschef, White arkitekter AB
 • Alexander Ståhle, Verkställande direktör, Spacescape AB
 • Anders Lago, Ordförande, HSB
 • Anna Dubois, Vicerektor, Chalmers Tekniska Högskola
 • Lena Neij, Prefekt vid Internationella miljöinstitutet, Lunds universitet
 • Mattias Höjer, Föreståndare för Centre for Sustainable Communications, KTH
 • Ann Helenius , It-direktör, Stockholms kommun
 • Kristina Zachrisson, Kommunalråd, Kiruna kommun
 • Lena Micko, Ordförande, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
 • Janna Valik, Generaldirektör, Boverket
 • Erik Brandsma, Generaldirektör, Energimyndigheten
 • Björn Risinger , Generaldirektör, Naturvårdsverket