IQ Samhällsbyggnad koordinerade och samarbetade genom initiativet med utredningen Samordning för bostadsbyggande Fi N: 2017:08, RISE, Governo och projektledare från Gävle kommun, Härryda Landvetter Södra, Haninge kommun, Malmö stad, Trollhättans stad, Täby kommun, Umeå kommun, Uppsala kommun, Varbergs kommun och Västerås stad.

I en serie av möten med föreläsningar och diskussioner lades en gemensam grund för fortsatt utbyte och en beredskap hos deltagarna att hantera de olika utmaningar som är förenade med att bedriva systematiskt innovationsarbete i kommunala organisationer i nära samverkan med andra aktörer. Utöver kapacitetsförstärkning i deltagande organisationer har projektet även resulterat i ett tiotal exempel på lokala innovationsstrategier. Initiativet genomfördes under 2020 med stöd från Vinnova.

Ansvarig på IQ Samhällsbyggnad var Katarina Schylberg.