Forskning och Innovation är fokus i allt vad IQ Samhällsbyggnad gör. Vi utgör ett kitt mellan näringsliv, politik, myndigheter, akademi och brukare. Vi är övertygade om att samverkan mellan dessa sfärer är nödvändig för att åstadkomma relevant forskning av hög kvalitet och innovationer som förbättrar samhällsbyggandet.

Vision: IQ Samhällsbyggnad tar Sverige till en tätposition inom hållbart samhällsbyggande

Tillsammans skapar vi i IQ Samhällsbyggnad samhällsnytta genom ökad kompetens och fler innovationer inom samhällsbyggandet. Vi gör detta genom att i tät dialog med våra medlemmar och det omgivande samhället:

  • Identifiera sektorns utmaningar och möjligheter
  • Initiera forsknings- och innovationssatsningar
  • Utveckla kunskapsfronten genom att ansvara för program och uppdrag
  • Öka mottagarkapaciteten hos sektorn för nya produkter, tjänster och processer
Medlemmar

Vi har runt 100 medlemmar från hela samhällsbyggnadssektorn. Genom vår bredd kan vi föra hela sektorns talan och få politiker, myndigheter och media att lyssna.

Vi får saker att hända!

Hos oss möts utvecklingsinriktade människor inom näringsliv, myndigheter, kommuner och akademi. Här startas konkreta projekt, långsiktiga forsknings- och innovationsprogram och här ordnas möten, seminarier och workshoppar på lokal, nationell och europeisk nivå. IQ Samhällsbyggnad är en stark röst för samhällsbyggnadssektorn i vårt gemensamma arbete för att påverka regeringen och EU i forsknings- och innovationsfrågor, och en katalysator för medlemmarnas egna arbete med forskning och innovation.

Om du vill veta mer om vad vi gör:

Medlemsnytta på kort och lång sikt

Att vara medlem hos IQ Samhällsbyggnad innebär nytta på både kort och lång sikt. På kort sikt kan din organisation få hjälp med att komma vidare i konkreta forskningsfrågor i vardagen. På längre sikt har medlemskapet ett strategiskt värde för att stärka ditt företags eller organisations utveckling genom IQ Samhällsbyggnads unika nätverk och verksamhet.

Läs mer om medlemskapet och bli medlem