Gå till innehållet

Susanne Nielsen Skovgaard Chef strategisk utveckling, Trafikverket

Susanne Nielsen Skovgaard, direktör och chef för den centrala funktionen Strategisk Utveckling inom Trafikverket, med ansvar att utveckla, förvalta och samordna det långsiktiga och strategiska arbetet, internationell verksamhet och arbetet med standardisering på strategisk nivå samt styrning av forsknings- och innovationsverksamhet. Hon har mångårig erfarenhet som avdelnings- och gruppchef på WSP Analys & Strategi samt som departementssekreterare på Regeringskansliet, Näringsdepartementet, Transportpolitiska/Trafikenheten. Susanne är ordförande i Trafikverkets Forskning och Innovationsråd samt även ordförande i Trafikverkets Internationella nätverk. Hon är nationalekonom från Uppsala Universitet med examen 1994.