Gå till innehållet

Susanne Bäckström Planeringsarkitekt och chef för stadsutveckling på Vasakronan

Susanne Bäckström är utbildad planeringsarkitekt och chef för stadsutveckling på Vasakronan. Hon har tidigare arbetat som exempelvis fastighetsutvecklare på Vasakronan och regionchef för stadsbyggnad på Sweco Architects AB.

Susanne har över 25 års erfarenhet av stadsutveckling och planering i olika skeden. Genom sin karriär har Susanne kombinerat chefs- och uppdragsledarrollen med att vara rådgivare och expert.

Genom att leda uppdrag i både privata och kommunala organisationer har Susanne förståelse för olikheter i processer och intressen som behöver samspela med varandra. Susanne deltar för Vasakronan i styrelserna för stadsutvecklingsprojekten Ursvik och Järvastaden.