Gå till innehållet

Rune Brandt Samhällsbyggnadschef på Umeå kommun

Rune Brandt har sedan 1992 haft ledande befattningar inom såväl kommun som statlig sektor. Sedan 2019 är Rune samhällsbyggnadschef på Umeå kommun, som en av Sveriges ledande städer i omställningen till socialt hållbara och klimatneutrala städer. I Runes nuvarande uppdrag ingår att leda kommunala verksamheter som mark och exploatering, lantmäteri, detaljplanering, bygglov, miljö- och hälsoskydd och övergripande planering.

Bland tidigare kommunala uppdrag i flera mindre kommuner i Skåne, märks bland annat samhällsbyggnadschef i Trelleborgs kommun och miljöchef i Hörby kommun. Under åren 2005-2012 var Rune verksam vid Länsstyrelsen i Skåne, bland annat som vatten- och miljöskyddsdirektör.