Gå till innehållet

Christina Lindbäck Ahlsell

Christina Lindbäck har jobbat med miljö-och hållbarhetsfrågor i hela sitt yrkesverksamma liv. Började på Miljödepartementet 1991, var bl.a. chef för arbetet med miljömålspropositionen 2001, var förhandlingschef för Sveriges arbete med Baselkonventionen från 1995–1999 då Norden lyckades få igenom ett förbud mot farliga avfallstransporter från OECD till icke OECD-länder. Arbetade därefter som miljö- och kvalitetschef för Ragn-Sells och sedan på NCC 2010-2020 bl.a som miljöchef och kvalitetschef.

Har suttit i Mistras styrelse och Naturvårdsverkets styrelse, varit ledamot i E2B2 och varit Sveriges styrelseledamot i Europeiska miljöbyrån EEA. Sedan 2021 driver hon sin egen rådgivningsbyrå inom hållbarhet samt sitter i styrelsen för Sveaskog, Fasadgruppen och är vice ordförande i IQ Samhällsbyggnads styrelse.