Gå till innehållet

Kristina Gabrielii Programledare

E-post:
kristina.gabrielii@iqs.se
Telefon:
Ring på telefonnumer 070-259 56 57
Kristina är ansvarig för det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment.

Kristina är utbildad civilingenjör och har över 30 års erfarenhet av strategiskt hållbarhetsarbete inom byggsektorn, bland annat som projektledare på NCC och miljö- och hållbarhetschef på Peab. Kristina har arbetat på IQ Samhällsbyggnad sedan 2017 och satt i IQ Samhällsbyggnads styrelse mellan 2010–2017. Kristina är också ordförande i forskningsprogrammet Mistra InfraMaint, samt sedan 2017 ledamot i styrelsen för Ecoloop AB och Bengt Dahlgren Göteborg AB.