Gå till innehållet

Kajsa Fridqvist Nimvik Projektassistent

E-post:
kajsa.nimvik@iqs.se
Telefon:
Ring på telefonnumer 076-172 34 16
Kajsa arbetar deltid som projektassistent på IQ Samhällsbyggnad.

Kajsa läser för tillfället sin andra termin på masterprogrammet i samhällsplanering vid Stockholms Universitet. Sommaren 2021 tog hon examen från kandidatprogrammet i Samhällsplanering vid Linköpings Universitet, där hon skrev sin kandidatuppsats om utmaningar och möjligheter med förtätning på Nordvästra Kungsholmen, med fokus på mobilitet, effektiv markanvändning och hållbarhet.