Sista ansökningsdatum är passerat och intervjuer pågår.

Om praktiken

En praktiktermin på IQ Samhällsbyggnad innebär att få erfarenheter och kunskaper både från praktiskt och teoretiskt arbete. Som praktikant arbetar du inom våra olika programområden, förbereder evenemang och möten, tar fram beslutsunderlag, och får utveckla dina förmågor både inom kommunikation och administration.

Du får arbeta med att förbereda seminarier, skriva innehåll till olika kanaler och vara administrativt stöd i IQ Samhällsbyggnads verksamhet. Kommunikation är ett centralt arbetsverktyg på IQ Samhällsbyggnad och kommer därför genomsyra dina arbetsuppgifter. Du får också chansen att delvis själv forma din praktiktid inom ett område som intresserar dig.

Du blir en del av ett drivet gäng, får möjlighet att lära dig mer om samhällsbyggnad och hållbarhet, och bygga ett nätverk. Du kommer tillsammans med kollegorna att arbeta med att utveckla hur vi kommunicerar resultat från forsknings- och innovationsprojekt i såväl ord som bild och utvecklar våra arbetssätt. IQ Samhällsbyggnad tillhandahåller arbetsverktyg såsom dator. Vi sitter i lokaler i centrala Stockholm men praktiken kan delvis genomföras på distans vid behov.

Erfarenheter och egenskaper som vi söker

Vi söker dig som studerar på högskola eller universitet under vårterminen 2022. Studiebakgrunder som är relevanta för praktiken är av samhällsvetenskaplig, miljövetenskaplig, kommunikativ sort, eller inom ingenjörsämnena, alternativt annan studiebakgrund med relevans för IQ Samhällsbyggnads verksamhet. Vi ser positivt på tvärvetenskapliga erfarenheter liksom erfarenhet av kommunikationsarbete såsom erfarenheter utanför studierna med relevans för IQ Samhällsbyggnads verksamhet. Delar av arbetet sker inom ramen för ett europeiskt forskningsprogram och därför är goda färdigheter i engelska ett stort plus.

Vi tror att du är en självständig, kreativ, nyfiken, och driftig person med ett stort engagemang för dina arbetsuppgifter. Vi tror därför också att du har med dig relevanta erfarenheter vid sidan av dina studier. För att trivas har du ett intresse för antingen utvecklingsarbete, hållbarhet, och/eller samhällsbyggnads- och stadsutvecklingsfrågor.

Formella krav

Som praktikant bör du vara inskriven vid en högskola eller universitet t.ex. genom en praktikkurs som ges av universitetet. Praktiken är oavlönad, och praktikanten ska därför ha en huvudman genom universitet/högskola.

Praktikperiodens längd

Vi ser helst att praktikperioden varar i en studietermin (30 hp) och att du är heltid på IQ Samhällsbyggnad. En halv termin (15 hp) kan bli aktuellt vid behov, ange i din ansökan vad du önskar (15 hp eller 30 hp).

Ansökan

Skicka ditt cv och ett personligt brev där du beskriver varför du skulle passa som praktikant hos oss, vad som intresserar dig, och vad du kan tillföra. Ange i din ansökan om du vill praktisera en hel eller halv termin. Senast den 25 oktober vill vi ha din ansökan. Skicka den till info@iqs.se och skriv ”Praktikant VT22” i ämnesraden. Urval sker löpande.

Kontaktperson för frågor om praktiken: caroline.wrangsten@iqs.se