Transformationen till ett hållbart samhällsbyggande är komplex. Förutsättningarna för alla aktörer förändras gång på gång, snabbt och oförutsägbart. Trygghet, säkerhet och förmågan att hantera större kriser och hot är faktorer som nu kräver mer fokus och måste vägas in i den större bilden. I delbetänkandet från utredningen En ny beredskapssektor – för ökad försörjningsberedskap (SOU 2024:19) lyfts byggsektorn fram som en tidigare bortglömd del av Sveriges beredskapsarbete.

Robusthet handlar om vår förmåga att förebygga, motstå och hantera kriser och extraordinära händelser ur ekonomisk, socialt och miljöperspektiv. För att klara av det är satsningar på forskning och innovation en självklar del av det arbetet. Nya tekniska lösningar, processer och förändrade arbetssätt kan göra samhällsbyggandet mer robust och till exempel förhindra, varna, stärka upp och minska verksamhetens sårbarhet.

Vi har alltså en viktig gemensam utmaning att lösa. Men det återspeglas idag inte i statens satsningar på forskning och utveckling inom samhällsbyggnadsområdet. IQ Samhällsbyggnad har därför tagit fram Framtidslistan - 16 konkreta förslag till regeringen för att sektorn ska kunna växla upp med stöd av bland annat nya forsknings- och innovationsprogram.


Vilka aspekter av robusthet måste kommuner, byggföretag, fastighetsägare, arkitekter, teknikkonsulter, statliga finansiärer med flera börja jobba med nu?

Hur tar man tag i frågan och utvecklar ny kunskap, processer och förändrade arbetssätt som kan förhindra, varna, stärka upp och minska en verksamhets sårbarhet?

När vi pratar med våra medlemmar ser vi att många företag och organisationer i samhällsbyggandet ännu inte tagit tag i de här frågorna – och att behovet av tillsammansarbete är stort. Därför lägger vi i år extra fokus på att lyfta fram och diskutera utmaningar, behov och lösningar.

Vi kan inte hitta lösningarna var och en för sig utan behöver dialog och samverkan. Och satsningar från både stat och näringsliv. Där vill och kan IQ Samhällsbyggnad vara en mötesplats för att ta initiativ för samverkansgrupper, debatt, och driva på forskning och innovationer för ett robust samhällsbyggande. I maj höll vi ett Transformation Lab tillsammans med våra medlemmar i Stockholm, och idag i Almedalen bjuder vi in till ett event för att diskuterar vad robusthet i egentligen handlar om, och hur man tar sig an arbetet på bästa sätt.
4 saker att börja göra...
To do-listan för aktörer i samhällsbyggande
t

 1. Förhindra uppenbara risker
  Har du till exempel en fastighet eller bedriver verksamhet vid en flod, se till att ha ett förebyggande arbete som kan förhindra en översvämning.Vilka uppenbara risker finns hos er?
 1. Kontinuitetsplanering – så kan verksamheten fortsätta vid kris
  Det går inte att förutse allt vad som kan hända. Till exempel pandemin och att plötsliga vulkanutbrott förhindrar flygresor. Har vi flera olika leverantörer, har vi logistikflöde via olika hamnar, har vi någon kompetens där vi bara har någon enstaka medarbetare, har vi back-uper, kan vi bedriva verksamhet från en annan plats?

  Fokus är att kunna bedriva kärnverksamheten, oavsett vad som händer, även kallat kontinuitetsplanering.

 2. Kunna leda under kris.
  Skapa förutsättningar för att leda även under kris eller rejäla störning. Så likt den normala ledningen som möjligt där enkelhet, tydlighet och kommunikation är särskilt viktigt. Vilka är de viktigaste samarbetsaktörerna? Hur ser vi till att vi kan samarbeta med dem även under kriser?

 3. Öva.
  Öva, lite och ofta. Återkommande små övningar i olika delar av verksamheten ger större effekt än komplicerade, stora och dyra övningar.

Källa: RambollMer inspiration:

Fastighetsägarna checklista

Var mentalt och praktiskt förberedd för ett akut krisläge så långt det går och utifrån vad som är möjligt och rimligt i er organisation. https://www.fastighetsagarna.se/fakta/fakta-for-fastighetsagare/krisberedskap-for-fastighetsagare/