På webbinariet Digital Breakfast Talks i februari samlades ledande experter inom byggbranschen för att dela insikter och strategier för att främja säkerhet inom byggbranschen.

Diskussionen kretsade kring betydelsen av innovativa tekniska lösningar för att förbättra säkerheten på arbetsplatser och minska olycksrisker. Men det är inte enbart digitala innovationer som behövs för att främja säkerhet. Samarbete är en nyckelfaktor. Byggbranschen består av många aktörer och led av leverantörer, vilket ställer höga krav på ledarskap och gemensamt lärande.

Claes Henschel och Per Lundström


Bättre på nudging

Under webbinariet poängterades också vikten av att integrera teknik med beteendeförändring.

Claes Henschel, Digital Innovation Manager på NCC, berättade om ett projekt där NCC och RISE använde AI med bildanalys för att identifiera kollisionsrisker på en täktverksamhet. Genom nudging började både människor och fordon undvika platser med lägre säkerhetsstandard.

- Det blev enklare att göra rätt, menar Claes Henschel.

Per Lundström, senior rådgivare i näringspolitik och kompetensförsörjning på Installatörsföretagen, poängterade också vikten av att stärka positiva beteenden.

- Vi som bransch behöver bli mycket bättre på att använda nudging, sa Per Lundström som även talade om skalbarheten av innovativa lösningar.

En av branschens utmaningar är att många mindre aktörer har svårt att driva en systematisk innovationsprocess.

- Där har vi som branschorganisation också ett ansvar att, med hjälp av de som ligger i framkant och vill driva på förändringen, skapa lösningar som sedan går att skala upp, sa Per Lundström.


Text: Jennifer Wendelius