Ett av fem förslag på innovationsprogram som beviljas medel i den svenska framtidssatsningen och utlysningen Impact Innovation är Shift2Access. Bakom ansökan står IQ Samhällsbyggnad, VTI, Boverket, Trafikverket, RISE, IVL, Region Stockholm, Västra Götalandsregionen, Västtrafik, Region Skåne, VREF och initiativet Rådslaget.

När programmen i Impact Innovation är i full gång är det en statlig finansiering på en halv miljard kronor per år, och näringslivet och andra aktörer kommer att bidra med minst lika mycket.


Mycket stor uppslutning

Programmet kommer bidra med nya lösningar för framtidens fossilfria, inkluderande och resurseffektiva samhälle. Vi behöver både ett skifte till ett resursmedvetet och cirkulärt samhällsbyggande och en ny syn på mobilitet med konkurrenskraftiga alternativ till privat bilresande för att lyckas i omställningen.

Arbetet med ansökan har samlat ett nytänkande stort och starkt nätverk med människor och aktörer som på olika sätt kommer vara delaktiga i innovationsprogrammet.

- Nu ser vi alla fram emot att programkontoret ska etableras och börja jobba för att ta fram innovationer som öppnar dörren för hållbar transformation i samhällsbyggandet och på mobilitetsområdet. Vi behöver utmana gamla mönster och komma loss ur stuprörstänket när vi planerar och utvecklar framtidens byggda miljö och mobilitet, säger Anita Aspegren, vd på IQ Samhällsbyggnad.

John Hultén och Emma Hult. Foto: Michael Strömgren

Programkontoret koordineras av IQ Samhällsbyggnad och kommer ledas av John Hultén och vice programledare blir Emma Hult.

- Det finns ett stort engagemang för innovation och förändring bland företag, myndigheter och organisationer inom samhällsbyggnad och mobilitet. Impact Innovation ger oss unika möjligheter att arbeta tillsammans för att visa hur vi kan ställa om Sverige, säger John Hultén.

Vid frågor kontakta:
Emma Hult, projektledare IQ Samhällsbyggnad
emma.hult@iqs.se 070-691 84 47
John Hultén, verksamhetsledare K2
john.hulten@vti.se 070-943 01 18

Impact Innovation är nästa generations strategiska innovationsprogram som ska accelerera omställningen till ett hållbart samhälle. Bakom satsningen står Energimyndigheten, Formas och Vinnova.