Samhällsbyggandet har en gemensam utmaning. Vi behöver utveckla våra arbetssätt i takt med teknikutvecklingen. Vi behöver hitta nya lösningar för att kunna bidra i omställningen och möta förändrade förutsättningar i vår omvärld.

Innovation och forskning är nyckeln till både hållbar utveckling och konkurrenskraft. Den inställningen är den gemensamma nämnaren hos våra medlemmar. Hos oss samlas personer med unika kompetenser, olika roller och erfarenheter från alla delar av samhällsbyggandet - innovation, finansiering, uppskalning, affärsutveckling, stadsplanering, arkitekturlösningar, entreprenader, byggprojekt, fastighetsförvaltning med mera. Vi har mycket att lära av varandra!

- Med satsningen Future Solutions vill vi ge våra medlemmar möjlighet till kompetensutveckling. Men också nya kontakter att dela kunskap med, och eventuellt hitta nya samarbeten tillsammans med. I lite tuffare tider är det extra viktigt att nätverka och testa nya samverkansformer, säger vd Anita Aspegren.

Kostnadsfritt och exklusivt för våra medlemmar

Future Solutions 2024

Läs mer och anmäl ditt intresse för att delta här.

Vi kommer löpande uppdatera informationen och berätta mer om 2024 års tre nätverksgrupper!

I vår drar vi därför i gång årets tre skräddarsydda nätverksgrupper för erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan personer som jobbar med liknande frågor och utmaningar och kan lära av varandra.

Under ett år möts varje nätverksgrupp vid fyra tillfällen (blandat digitalt och fysiskt) med studiebesök, föreläsning, erfarenhetsutbyte och workshop. Programmet avslutas med ett gemensamt Future Solutions-event med mingel och trendspaning.


Nu öppnar vi för ansökningar till 2024 års nätverksgrupper:

  • Värdeskapande digitala lösningar i samhällsbyggandet - från planering till implementering
  • Hållbar energi- och resursanvändning i byggande och boende
  • 15-minutersstaden i utveckling – förutsättningar och utmaningar i ett svenskt sammanhang