Håkan Danielsson, vd Briab

Vi säger varmt välkomna till Briab som blivit medlemmar i IQ Samhällsbyggnad!

Vilka är Briab och varför är ni viktiga aktörer i samhällsbyggnadssektorn?
Vi är konsulter inom brand, risk och säkerhet. Vi ser oss som en viktig pusselbit i samhällsutvecklingen eftersom de här tre områdena är av sådan karaktär att om någon av dem brister blir konsekvenserna omedelbara och tydliga – i värsta fall kan det leda till att människor far illa. När vi ser de utmaningar som vi står inför idag klimatutmaningar, eftersatt infrastruktur, brister i elförsörjningen samt otrygghet i samhället – det är exakt de områden vi verkar inom.

Varför blir riskhantering så nödvändigt när vi ställer om till ett mer hållbart samhällsbyggande?
Mycket av det nya som idag utvecklas är per definition inte beprövat sedan tidigare. Det finns definitivt utmaningar bland annat i omställningen till det fossilfria samhället, exempelvis i batteriutveckling, energilagring, carbon capture med mera. Därför är det viktigt att tidigt identifiera vilka risker som finns i ett projekt - för att kunna genomföra förebyggande åtgärder. Även om risken inte helt kan elimineras går det att minska påverkan på omgivningen som det kan få om det skulle bli verklighet.

Att missa att fånga upp risker i arbetet med att göra samhället mer hållbart kan göra att ansträngningarna för att skapa ett förbättrat projekt går helt om intet och i värsta fall leder till en försämring.

Hur jobbar Briab med utveckling av ny teknik och riskhantering?
Vi har under året vunnit flera forskningsprojekt som driver samhället framåt, helt i linje med vår vision ”Att leda, inte följa”. Vi är också involverade i framtagandet av nya normer och regler i samhällsbyggandet, för att se till att de blir relevanta nu och i framtiden.

Vi strävar alltid efter att tänka innovativt i allt det vi gör. Både i externa projekt och i vårt interna arbete, så att risker istället vänds till möjligheter. Allt ovanstående har gjort att vi nu är engagerade i några av de mest spännande projekten som finns på marknaden idag.