För att lyckas med en systemförändring behöver vi tänka nytt och bredda vår syn på samhällsbyggnadssektorns aktörer. Det budskapet har varit tydligt i instruktioner och dialoger med Energimyndigheten, Vinnova och Formas som är myndigheterna som står bakom utlysningen Impact Innovation. Hittills har vår programidé fått stöd och input från fler än 50 aktörer – men vi vill utöka deltagandet ännu mer!

1+1=3
The Shift och Access Sweden ansöker ihop

Därför slår vi nu samman The Shift, med programförslaget och projektet Access Sweden som utarbetats inom ramen för initiativet Rådslaget, som bland annat VTI, VREF, Trafikverket och RISE ligger bakom. The Shift vill växla från linjärt till cirkulärt och skapa långsiktiga investeringar i attraktiva livsmiljöer. Access Sweden vill arbeta för ett samhälle inom planetära gränser som ger människor tillgång till ett gott liv, med konkurrenskraftiga alternativ till enskilt bilresande.

Emma Hult och John Hultén berättar - se filmen!

- Tillsammans vill vi med djärva tankesätt och nya arbetsmetoder arbeta för hållbarhet och fossilfrihet, tillgång till attraktiva livsmiljöer och en ökad resursmedvetenhet, säger Emma Hult som är projektledare för föreberedelseprojektet The Shift på IQ Samhällsbyggnad.

- Vi representerar två branscher - mobilitet och samhällsbyggnad - som hänger ihop och är ömsesidigt beroende av varandra. Vi ser behovet av ett radikalt skifte och är överens om att vi måste tänka nytt på många områden för att skapa samhällsomvandling på riktigt, säger John Hultén projektledare för Access Sweden.

Den 19 oktober ska ansökningar inom utlysningen Impact Innovation vara inlämnade hos Vinnova. Nu slår vi samman våra ansökningar för att skapa ett för samtliga inblandade aktörer relevant, nytänkande och värdeskapande forskningsprogram med fortsatt fokus på cirkulära processer, resurs- och energieffektivitet samt attraktiva livsmiljöer som inkluderar en ny syn på mobilitet.

Därför slår vi ihop våra ansökningar. Hör Emma Hult och John Hultén berätta!

Impact Innovation

Impact Innovation är Sveriges innovationssatsning för 2030-talet. En strategisk och långsiktig kraftsamling där vi tillsammans löser globala samhällsutmaningar och ökar takten på omställningen till ett hållbart samhälle. Genom nya samarbeten och nya arbetssätt sker innovationer som skapar långsiktiga lösningar på globala samhällsutmaningar och stärker Sveriges globala konkurrenskraft.

Impact Innovation är ett initiativ av Energimyndigheten, Formas och Vinnova, som bygger vidare på tidigare samarbete kring strategiska innovationsprogram. Nu med nya arbetssätt, nya samarbeten och ambitiösa och djärva mål med sikte på 2030.