AI Arena är en mötesplats för acceleration av AI-tillämpningar inom samhällsbyggnadssektorn som startade i mars 2022. Verksamheten började som ett delprojekt inom innovationsprogrammet Smart Built Environments strategiska satsning Kraftsamling – AI i samhällsbyggandet. Nu har AI Arena beviljats stöd från programmet för fortsättningsprojektet AI-klivet. IQ Samhällsbyggnad, BIM Alliance, och Geoforum Sverige kommer vara partnerorganisationer och bidra till att utvecklingen av arenan.

- Det känns fantastiskt roligt att växla upp AI Arena med hjälp av stödet från Smart Built Environment och organisationerna IQ Samhällsbyggnad, BIM Alliance och Geoforum. Vi kommer framåt ha ett ökat fokus på utvecklingen i omvärlden inklusive internationell utblick med hjälp av de här organisationernas medlemmar, men också genom att vi startar en Advisory Board för AI Arena där spännande och kunniga experter från flera olika länder kommer delta, säger verksamhetsansvarig Ann-Kristin Belkert.

AI Arena kommer även fortsättningsvis verka för spridning av resultat, lösningar och kunskap samt nätverkande genom att arrangera öppna webbinarier, konferenser, sända podcast med mera. Nu utökas också verksamheten med AI-klivet, en tjänst som ska hjälpa aktörer att utforma, genomföra och skala upp projekt för tillämpning av AI.

AI Arena och AI-klivet

Se en film om mötesplatsen AI Arena Röster om möjligheterna med AI i samhällsbyggandet.

AI-klivet
erbjuder konkret stöd till dig som är en aktör i samhällsbyggnads-sektorn och vill:

  • Höja kompetensen inom AI hos ledning, chefer och personal
  • Utforma och genomföra projekt för att tillämpa AI
  • Skapa samarbeten med andra behovsägare och AI-utvecklare
    Sprida resultat från projekt internt och externt
    Skala upp resultat från projekt för en bred tillämpning av AI i hela organisationen
  • Skapa möjligheter för andra aktörer att utforma samma eller liknande lösning

Läs mer och anmäl intresse här

- Vi är mycket glada över att tillsammans med BIM Alliance och Geoforum Sverige vara med och driva AI Arena vidare. Vi vill bidra till att höja kompetensen inom AI hos ledningsgrupper, chefer och medarbetare i samhällsbyggnadssektorn och bidra till samverkan när tekniken ska utvecklas och tillämpas. AI Arena är en viktig och mycket efterfrågad mötesplats där behovsägare och AI-utvecklare kan mötas, dela kunskap och hitta kontakter, säger IQ Samhällsbyggnads vd Anita Aspegren.Smart Built Environment är ett svenskt strategiskt innovationsprogram som samordnas av IQ Samhällsabyggnad med stöd från Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

Uppdaterad den