Anita Aspegren, Svante Hagman, Susanne Nelleman Ek, Sofi Almqvist, Monica von Schmalensee, Patrik André.

Vi vill rikta ljuset på en viktig aspekt och ett vägval. När vi ska gå från system där vi slösar med resurser till effektiv resursanvändning är samhällsbyggandet i centrum av utvecklingen. Och AI är nyckeln till att det ska hända.

Artificiell intelligens har potential att göra svenskt samhällsbyggande både konkurrenskraftigt och hållbart. Men vägen framåt genom en disruptiv och utmanande teknikutvecklingsfas är inte att dra i bromsen. För att nå våra mål - och garantera kommande generationer tillgång till hållbara och attraktiva bostäder och livsmiljöer - behöver svensk politik prioritera samhällsbyggnadssektorns behov och ta ett tydligt ledarskap i forskning och utveckling för framtiden.

Läs mer i vår debattartikel i Dagens industri, Di här!