Vi befinner oss just nu i en tid av snabba genomgripande förändringar som utvecklar nya drivkrafter och beteenden, både hos samhället i stort och hos oss som individer. Vägen framåt i samhällsbyggandet är både komplex och osäker och kräver ett nytt förhållningssätt. Det funkar inte att lösa morgondagens utmaningar med gårdagens verktygslåda. År 2062 är det en ny generation som driver utveckling och tar ansvar i vårt samhälle. Vad behöver de från oss?

Välkommen till 2062 har sin utgångspunkt i samtal som har förts i IQ Samhällsbyggnads strategiutskott, ett forum för medlemsdialog och förankring i syfte att stärka sektorns utveckling. I utskottet möts 14 medlemmar som representerar näringsliv, det offentliga, forskning och innovation.

I skriften har vi valt ut tre utmaningar på systemnivå som vi menar att vi behöver hantera för att lyckas med en omställning till hållbart samhällsbyggande. Vi hoppas du som läser kommer att reflektera över både de utmaningar vi valt att sätta ljus på här – och andra som är lika aktuella.

Välkommen till 2062

Diskussion om hållbart samhällsbyggande
Hur ska vi förhålla oss till oförutsägbarhet och ständig förändring?

Det här är ett initiativ för att inspirera till samtal om hur vi som jobbar med samhällsbyggande kan förhålla oss till oförutsägbarhet och ständig förändring. Vi måste alla ta vårt ansvar i de här frågorna. Vårt gemensamma arbete som medlemmar i IQ Samhällsbyggnad är en stor möjlighet att driva på och göra skillnad. Genom samarbete kan vi skapa utveckling.

Här kan du läsa mer om strategiutskottet.