Av historien lär vi oss att vi ingenting lär oss av historien. Det skrev den tyske filosofen Hegel. Med jämna mellanrum hör man att byggbranschen historiskt har svag produktivitetsutveckling och att den varit sen att anamma den digitala utvecklingen. Är det sant?

Utifrån fenomen som AI, klimatomställningen, företagens ökade satsningar på resiliens i en mer osäker omvärld och dagens tuffa ekonomiska läge försöker vi identifiera om branschen befinner sig i en avgörande utvecklingsfas. Vad av det som händer idag inom bygg och installation kommer man att komma ihåg om 30 år?

Anita Aspegren talar om klimatanpassning och digitalisering som starka trender som fortsätter inom sektorn. Hon lyfter också en spaning om vad som ligger runt hörnet: frågor kopplade till totalförsvaret, försörjningstrygghet och robusthet.
Kommer det vara en stor trend framåt?

Hör hela samtalet som Anders Sjöman, Centrum för Näringslivshistoria, modererade. Panelen bestod av Anita, Christian Pettersson, Neste, Carina Bohm, CMB, Martin Lundbergh, Expandia Moduler och Pontus Orrbacke, Krook & Tjäder.

Lyssna på podcasten CS Talks här!

Construction Summit

Construction Summit är ett event för byggbranschen.
Bakom initiativet står tidskriften Byggindustrin.

Läs mer om Construction Summit 2023 som hölls den 23 mars på Sergel Hub i Stockholm.