Svante Hagman, vd och Emile Hamon, vice vd på Qflow

Vi är glada att hälsa Qflow välkomna som nya medlemmar! Qflow är en grupp av konsultföretag som jobbar för utveckling i samhällsbyggandet. Vi bad Svante Hagman, vd och Emile Hamon, vice vd berätta mer.

Vilka är Qflow och varför är ni viktiga aktörer inom samhällsbyggnadsbranschen?
Vi är en relativt nybildad företagsgrupp för konsulter inom samhällsbyggnad. I våra bolag finns de ”vassaste specialisterna” som alla på olika sätt kan bidra till en positiv utveckling av sektorn.

Ni beskriver att ni vill skapa bättre flow och obrutna informationsflöden inom samhällsbyggandet, på vilket sätt kan ni göra det?
Vi tror starkt på samverkan och nätverkande. Sektorn består av många aktörer och har många gånger en komplicerad värdekedja. Sättet att lösa detta är att jobba bättre tillsammans, skapa bättre flyt i de processer vi har.

Vad ser ni som den största utmaningen för samhällsbyggnadssektorn?
Mycket av utmaningen, men också möjligheten, ligger i digitaliseringen. Vi måste bli bättre på att ta tillvara de möjligheter som ges med den digitala transformationen. Här finns nyckeln till ett förändrat arbetssätt och hållbarare samhällsbyggande. Hållbarhet gillar digitalisering!

Qflow skapar flow i samhällsbyggandet!

Qflow har formats ur en idé om att samla de bästa företagen i ett gemensamt nätverk för att skapa bättre flow i projekt inom bygg- och anläggningssektorn. Bättre projektledning, tekniska lösningar, smartare idéer och obrutna informationsflöden är något bolagen i Qflow bidrar med.

Vad tycker ni är fördelen med att samverka kring utveckling och innovation?
Utveckling drivs till mångt och mycket av att enskilda företag jobbar smartare, men på flera områden krävs större och långsiktigare initiativ. Då spelar samverkan en nyckelroll. Att också skapa en arena där vi kan dela idéer med varandra har en stor betydelse. Här har IQ Samhällsbyggnad en viktig uppgift.