Anna Bergström och Olof Philipson

Årets allra sista Digital Breakfast Talk bjöd på diskussion om den utmanande frågan: Vad är skönhet i urban kontext? Seminariet leddes av Anna Bergström som är arkitekt på Jernhusen och Olof Philipson på Gatun Arkitekter.

Samtalet tog sin utgångspunkt i hur vi för in skönhet i våra livsmiljöer i den gröna omställningen. Det här är en aktuell fråga och själva själen i EU:s gröna giv (Green Deal) menade Anna Bergström som även refererade till det europeiska initiativet New European Bauhaus.

Den europeiska gröna given (The European Green Deal) är ett paket med politiska initiativ som ska bana väg för en grön omställning i EU och vars slutmål är klimatneutralitet senast 2050. Paketet stöder EU:s omvandling till ett rättvist och välmående samhälle med en modern och konkurrenskraftig ekonomi.

Initiativet The New European Bauhaus kopplar ihop den gröna given med utvecklingen av våra dagliga liv och livsrum. Det uppmanar alla européer att föreställa sig och tillsammans bygga en hållbar och inkluderande framtid som är vacker för våra ögon, sinnen och själar.

- Alla måste bidra i den gröna omställningen, och jag tycker att alla också måste delta i den sköna omställningen. Om vi skapar miljöer som människor inte får skönhetsupplevelser och därmed välbefinnande av, så kommer vi inte ha lust att vårda dem för framtiden och använda dem. Och då har vi ingen grön omställning, sa Anna Bergström.

Olof Philipson berättade om Gatuns modell för humanarkitektur, tog oss med på en betraktelse av gestaltningar i stadsrummet där det storskaliga möter det detaljerade, om inlevelser från insidan och upplevelser från utsidan. Han talade med engagemang om takfoten, fönsterdetaljen och mötet med marken som viktiga detaljer för arkitekten men konstaterade att skönhet för en yrkesperson och en medborgare i staden kan vara olika. Olof lyfte också vikten av att vårda och ta hand om våra miljöer.

- Vad är egentligen fult? Det kanske är hur det har vårdats som gör att det blivit fult, reflekterade Olof.

Se en inspelning av seminariet här!


Digital Breakfast Talks är IQ Samhällsbyggnads webbinarieserie för medlemmar där du sista fredagen i månaden får ta del av spännande föredrag, träffa sektorskollegor och delta i viktiga samtal om de mest aktuella frågorna inom samhällsbyggande.

Är ditt företag eller organisation inte medlemmar hos oss? Då är du välkommen att delta ändå - på två event per höst- respektive vårtermin. Vi ser fram emot att träffa dig!