Anna Land och Anita Aspegren

Samhällsbyggandet är en central sektor i Sveriges omställning till en resurseffektiv och hållbar framtid. Här utvecklas alla de miljöer som skapar förutsättning för boende, arbete, industri, utbildning, handel, rekreation och sjukvård. Här skapas både förutsättningar för mobilitet genom transportinfrastruktur och för försörjningssystem som energi, vatten och avlopp. Det är omfattande och strategiska projekt, processer och en drift som förbrukar mycket energi – närmare 35 procent av Sveriges energianvändning sker inom den bebyggda miljön.

Integrerade lösningar med transportinfrastrukturen

Energin brukas till största del i uppvärmning och drift men också i de producerande processerna. Med hjälp av de nya tekniker och integrerade lösningar som just nu är under utveckling finns det stora möjligheter till smartare och effektivare användning. Ett illustrativt exempel är en laddinfrastruktur i bebyggelsen som kan styras så att vi laddar bilbatterier när effektbehovet inte är så stort. Vi behöver tänka nytt och öka fokuset på utveckling och planering av integrerade lösningar. Därför har Sveriges samhällsbyggare en nyckelroll i satsningar på att hantera omställningen till hållbar utveckling - inklusive energiomställningen.

- I IQ Samhällsbyggnads inspel till regeringens energiforskningsproposition lyfter vi vikten av att bebyggelsens integrerade roll i det framtida energisystemet, säger Anna Land ansvarig för forsknings- och innovationsprogrammet E2B2 för energieffektivt byggande och boende som IQ Samhällsbyggnad ansvarar för på uppdrag av Energimyndigheten.

- Bebyggelsen är en av samhällets största användare av energi. Här finns ett stort behov att minska energi- och resursanvändningen men också en stor potential att bidra med smarta lösningar och lokalt producerad förnybar energi. Därför är det viktigt att fortsätta och utveckla insatser för forskning, utveckling och innovation i bebyggelsen.

Byggnader och anläggningar kan bidra

I en skrivelse till regeringen inför nästa års energiforskningsproposition föreslår vi bland annat att Energimyndigheten får i uppdrag att tillsammans med aktörerna i samhällsbyggnadssektorn utveckla en långsiktig satsning på hur byggnader och anläggningar kan bidra till ett hållbart, robust energisystem med fokus på effektivitet, flexibilitet och bidrag till effektkapacitet.

Vi vill också se en satsning på ett långsiktigt forsknings- och innovationsprogram för en smart integrering av den bebyggda miljön i energisystemet.


Läs mer om våra förslag i skrivelsen:
Samhällsbyggnad och framtidens energisystem