Adapteo Group är vårt senaste tillskott bland medlemsorganisationerna i
IQ Samhällsbyggnad. Vi bad vd Johanna Persson och hållbarhetschef Lina K Wiles berätta om företagets verksamhet, mål och utmaningar.

Lina K Wiles och Johanna Persson på Adapteo

Beskriv er affärsidé!

Adapteo bygger och hyr ut anpassningsbara byggnader. Med en cirkulär affärsmodell och modulär byggteknik kan vi förändra, återanvända, skala upp, skala ner och flytta våra byggnader på ett par veckor. Våra byggnader används som skolor, förskolor och vårdhem, men även som kontor och boenden vid stora infrastrukturprojekt, bland annat.

Hur jobbar Adapteo med hållbarhet?

Byggsektorn står för en tredjedel av klimatpåverkan i världen. Omkring 80 procent av utsläppen från byggnation och renovering kan minskas genom ett större fokus på cirkulära lösningar enligt EU:s handlingsplan för cirkulär ekonomi. En sådan övergång är också nödvändig om vi ska klara de globala klimatmålen. Flyttbara byggnader skapar mer cirkulära städer som kan förändras i takt med behoven. Vi tillhandahåller social infrastruktur och skapar utrymme medan om- och nybyggnation av permanent bebyggelse fortgår. Parallellt arbetar vi med att bli mer cirkulära, resurseffektiva och minska vår klimatpåverkan i alla led.

Varför är samverkan och kraftsamling i svensk forskning och utveckling viktigt i samhällsbyggandet?

Våra flexibla lösningar är ett komplement till den traditionella bygg- och stadsplaneringsprocessen. Vi är övertygade om att tvärsektoriella samarbeten, innovation och utveckling är centrala för att bättre förstå hur vi tillsammans kan uppnå störst samhälls- och hållbarhetsnytta.

Adapteo - ny medlem!

Adapteo Group
497 anställda
Verkar på 8 marknader – Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland, Belgien, Nederländerna, Litauen.
Läs mer