- Vi är fantastiskt glada över att få finansiering för att utveckla vårt förslag på ett nytt strategiskt innovationsprogram. Det här arbetet handlar om att få fart på omställningen till resurseffektivitet i samhällsbyggandet och sätta fokus på framtidens attraktiva livsmiljöer, kommenterar IQ Samhällsbyggnads vd Anita Aspegren Vinnovas beslut om att bevilja medel till ett föreberedelseprojekt.

- För att lyckas med en systemförändring behöver vi tänka nytt och bredda vår syn på samhällsbyggnadssektorns aktörer. Vi har redan fler än 50 aktörer som har anslutit och vill bidra på olika sätt i vårt initiativ. Och vi vill bli fler. Nu har vi en mycket spännande fas framför oss när vi tillsammans med alla partners, och med input från Energimyndigheten, Vinnova och Formas, ska ta fram ett förslag och programinnehåll mer i detalj.

Impact Innovation

Läs mer om Energimyndigheten, Formas och Vinnova satsning på nästa generations strategiska innovationsprogram - Impact innovation här. En aktörsdriven och långsiktig kraftsamling som ska bidra till global konkurrenskraft genom omställning för hållbar utveckling.

Vi har en gemensam utmaning
I den stora globala omställningen där vi vill gå från system där vi slösar med resurser till effektiv resursanvändning har samhällsbyggandet en verklig nyckelroll.

I Sverige har vi ungefär 250 000 företag som samarbetar i olika delprocesser. Det är på samma gång är en producerande industri, en leverantör av framtidens samhällen - och en förvaltare av våra livsmiljöer.

IQ Samhällsbyggnads programidé har som mål att skapa nya drivkrafter till att växla till cirkulära system och långsiktiga investeringar i attraktiva livsmiljöer. Det vill vi göra, med utgångspunkt i kraften i vårt nätverk och nod för kunskapsutveckling genom forskning och innovation, bland annat genom att utveckla och utvidga aktörssamarbetet. Vi kommer kartlägga parallella eller unika initiativ i linje med vårt program och tala med både ledande samhällsbyggnadsaktörer och nya aktörer från bland annat finanssektorn, ägarbolag, tjänstedesign och återvinningsbranschen.

Kraftsamla för ett skifte
I det här programmet vill vi kraftsamla kring forskning och innovation inom sex områden där vi ser potential för samverkan, synergier och transformativ kraft; tjänstedesign och arkitektur, värdedriven finansiering, transformativ digitalisering och AI, industriella och automatiserade processer, industriell symbios och organisations- och förändringsledning.

- Vår programidé, som har arbetsnamnet The Shift, sätter tydligt fokus på innovation som accelererar utvecklingen mot ett skifte i de system och processer som stöttar cirkulär omställning, effektivare resursanvändning och utvecklar svensk konkurrenskraft i samhällsbyggandet, säger Anita Aspegren.

Vad händer nu?
Nu börjar vi arbetet med att ta fram missions för programmet och ett mer konkret förslag på vilken forskning och innovation som behövs för att få till en systemförändring. Vi behöver ett resurseffektivt samhällsbyggande som skapar attraktiva livsmiljöer åt oss alla.

Vi jobbar under våren och sommaren med att formulera vårt färdiga programförslag. Steget där efter är en ny ansökan. Utlysningen om att få finansiering till ett program inom satsningen Impact Innovation stänger den 19 oktober.

Är du intresserad av att veta mer? Vill din organisation bli partner?
Välkommen att kontakta oss på info@iqs.se

Uppdaterad den