Det är mycket som ryms i vår verksamhet! Som du vet är vi en medlemsorganisation som samlar företag, akademi, offentlig sektor och organisationer i samhällsbyggnadssektorn kring forskning, innovation och utveckling. Tillsammans arbetar vi för att ta Sverige till en tätposition inom hållbar samhällsbyggnad genom att formulera vad som är gemensamma behov och utmaningar och där det behövs forskning och innovation. Vi tar initiativ och lämnar förslag som får få fart på utvecklingen.

IQ Samhällsbyggnad fungerar också som plattform, samordnare och samarbetspartner till en rad aktörer. I samarbete med myndigheter, medlemmar eller EU driver vi olika program och projekt för forskning och innovation inom samhällsbyggnadsområdet. Dessutom huserar vi som organisation ett antal viktiga aktörsinitiativ som till exempel Samhällsbyggandets Regelforum och föreningen BIM Alliance.


På bilden från vänster:
Susanne Nellemann Ek är vd för föreningen BIM Alliance som arbetar för bättre samhällsbyggande med hjälp av digital strukturerad informationshantering. Anna Land är programledare för E2B2 som är ett forskningsprogram för energieffektivt byggande. Programchef Kristina Gabrielii och Olle Samuelson arbetar båda i programledningen av Smart Built Environment - ett strategiskt innovationsprogram för digitalisering och industrialisering i samhällsbyggandet.

På IQ Samhällsbyggnads kansli jobbar också Katarina Schylberg som programledare för JPI Urban Europe och andra projekt för europeiskt samarbete kring forskning inom samhällsbyggandet. I januari börjar Emma Hult för att leda arbetet i Samhällsbyggandets Regelforum.

Att vara programledare för ett forskningsprogram är en mångfacetterad och spännande utmaning. Vi bad Olle Samuelson, forsknings- och innovationsstrateg och programledare för det strategiska forsknings – och innovationsprogrammet Smart Built Environment att berätta om sin roll!

Vad innebär arbetet att leda ett stort forskningsprogram?
Att arbeta fram och vara med och leda ett stort innovationsprogram är nog det roligaste jag gjort i mitt yrkesliv. Dels är man med och driver förändring av en stor sektor, och det i sig är en otrolig möjlighet där man faktiskt ser kontinuerliga resultat av arbetet i form av implementerade lösningar av olika slag. Dels får man arbeta med och träffa väldigt många människor från olika delar av sektorn, som alla har det gemensamt att de vill förändra genom utveckling och ny kunskap.

Min roll i Smart Built Environment handlar till stor del om att driva fram strategiska initiativ som ska stötta många aktörer och som tillsammans ska hjälpa oss att uppnå vår effektlogik, men jag jobbar också tillsammans med de andra i programledningen med kontinuerlig programutveckling där vi hittar nya metoder och verktyg för att programmet ska göra så mycket nytta som möjligt.

Vilket stöd kan ditt program erbjuda den organisation som vill utforska en utvecklingsidé?
Först och främst erbjuder Smart Built Environment två olika typer av utlysningar: Den första kallar vi Digitalt samhällsbyggandet i praktiken, och den innehåller två delar. En för nya idéer, och en för fortsättningsprojekt som tar tidigare resultat vidare. Vi har också något som vi kallar Innovationsidén. Där kan små och medelstora företag och kommuner som har en idé de vill börja utveckla ansöka om finansieringsstöd.

Vi erbjuder också en rad konkreta stöd som coachning där man får hjälp att vässa sin idé och matchmaking – det vill säga att vi för samman aktörer så att man kan samverka. Vi kan också hjälpa till med internationella kontakter.

Dessutom arrangerar vi olika seminarier, möten, konferenser för att våra medlemmar och övriga aktörer ska kunna få del av projektresultat. Själva målet är ju att de idéer som utforskas i programmet ska bli verklighet och tillämpas på ett sätt som ger värde för sektorns aktörer och våra medlemmar.

Ta reda på mer om de projekt, aktörsinitiativ samt forsknings- och innovationsprogram som vi på IQ Samhällsbyggnad jobbar med här: https://www.iqs.se/program-och-projekt/

Uppdaterad den