Emma Hult. Foto: Jenny Brandt Grönberg

Emma Hult är byggnadsingenjören som tidigare jobbat med bygglov och kommunal planering och under de senaste åtta åren varit riksdagsledamot och ledamot i civilutskottet där samhällsplaneringsfrågor bereds och beslutas. I slutet av januari börjar hon som projektledare för Samhällsbyggandets Reglerforum på IQ Samhällsbyggnad. Då tar hon över stafettpinnen från Mårten Lindström som i närmare två år lett arbetet i Samhällsbyggandets Regelforum - ett initiativ från branschen med syfte att utveckla befintliga och nya regelverk för samhällsbyggandet. Syftet är att ge utrymme för modernare, effektivare och mer innovativt byggande som präglas av hållbarhet och långsiktighet.

Emma, berätta kort om din bakgrund och ditt engagemang i samhällsbyggnadsfrågor!

Jag brinner för att göra världen bättre, för såväl människor, som djuren och naturen. För dom som finns här nu men också i framtiden. Samhällsbyggnadssektorn har en avgörande del i att göra världen bättre, såväl socialt, ekonomiskt som ekologiskt hållbart.

Jag är byggnadsingenjör och har tidigare jobbat med såväl bygglov, kommunal planering och projektledning. Sedan 2014 har jag varit tjänstledig för att representera Jönköpings län som ledamot i Sveriges riksdag och de senaste fyra åren som ordförande för riksdagens civilutskott. Det är utskottet där samhällsplanering, byggande och bostadspolitik bereds och beslutas.

Vad ser du fram emot i din nya roll att leda Samhällsbyggandets Regelforum?

Vår tids största utmaning är klimatförändringar och vi måste skapa bättre förutsättningar för hur vi ska klara den utmaningen och kunna bygga framtidens hållbara samhälle. Där vi tar tillvara på det vi redan har, bygger om där det är möjligt och bygger nytt där det behövs. Och regelforum finns bland annat till för att skapa bästa förutsättningar för det, och i det arbetet vill jag vara med.

Jag ser fram emot att leda arbetet så att regelforum får ett starkt förtroende bland politiker, myndigheter och sektorns aktörer, så att vi har ett naturligt mandat att hantera uppkommande frågeställningar i relationerna mellan lagar, förordningar, föreskrifter, standarder och branschöverenskommelser. Samhällsbyggnadssektorn ska vara beredda och kunna hantera de regelförändringar som kommer, men också ligga före för att kunna påverka istället för att bara reagera. Det pågår just nu flera processer som i vissa delar påverkar varandra och i andra kör sitt eget race. Utmaningen blir att få med alla inblandade parter, även om förutsättningarna och behoven ser olika ut. Att tydligare återkoppla till och lyfta olika delar av sektorns behov kommer ge synergieffekter som hela sektorn vinner på. Jag vill att samhällsbyggnadssektorn ska bli den hållbaraste sektorn i Sverige, såväl socialt, ekonomiskt som ekologiskt. Sektorn ska vara det första valet för unga när det väljer utbildning och för dom som vill byta spår. Vi behöver mer kompetens och engagemang för att tillsammans bygga framtidens hållbara samhälle.

Hur ser du på IQ Samhällsbyggnads uppgift som organisation?

IQ Samhällsbyggnad arbetar för att ta Sverige till en tätposition inom hållbar samhällsbyggnad genom att samla sektorn och vara en stark röst när det gäller forskning och innovation. Det är oerhört viktigt att det finns en aktör som utan ”egen vinning” driver det som tar sektorn framåt.

IQ Samhällsbyggnad är en medlemsorganisation som samlar företag, akademi, offentlig sektor och organisationer i samhällsbyggnadssektorn kring forskning, innovation och utveckling, det är avgörande för att vi ska kunna bygga framtidens hållbara samhälle.

Emma Hult börjar i sin nya roll på IQ Samhällsbyggnad den 23 januari och kommer främst jobba med Samhällsbyggandets Regelforum, men också bidra i fler sammanhang i vår verksamhet.

Läs mer om Samhällsbyggandets Regelforum här

Läs vårt pressmeddelande om rekryteringen här

Samhällsbyggandets Regelforum bidrar i arbetet med en helt ny regelmodell

Samhällsbyggandets Regelforum leds av en styrgrupp med medlemmar från de initiativtagande organisationerna: IQ Samhällsbyggnad, Byggföretagen, Byggherrarna, Byggmaterialindustrierna, Fastighetsägarna, Innovationsföretagen, Installatörsföretagen, Sveriges Allmännytta och Trä- och Möbelföretagen. Ordförandeskapandet i styrgruppen roterar mellan medlemmarna och just nu är Tommy Lenberg, vd på Byggherrarna ordförande. Kristina Gabrielii är biträdande projektledare och del av styrgruppen är även Olle Samuelsson, forsknings- och innovationsstrateg på IQ Samhällsbyggnad.

Uppdaterad den