Sedan 2020 har Boverket, cmb (Centrum för Management i Byggsektorn) och IQ Samhällsbyggnad samarbetat i syfte att ta reda på hur förändring av projektkultur och ledarskap kan leda till ökat nytänkande, kvalitet, resurseffektivitet och trivsel i byggsektorn.

Den 10 november inledde IQ Samhällsbyggnad med ett event, Sund och lönsam projektkultur, med fokus på hur vi går från inspiration till verkstad och skapar en projektkultur som är både sund och lönsam. I samband med eventet lanserade Boverket vägledningen ”God kultur i framtida byggprojekt”, för att sprida kunskap om hur projektkultur och ledarskap kan leda till att minska fel, brister och skador i byggprojekten. Ladda ner vägledningen här.

- Vi måste bli mer transparenta, öppna och dela kunskap. Machokulturen främjar inte en god projektkultur, det måste vi måste vända på, sa Tommy Lenberg vd på Byggherrarna och en av deltagarna i eventets paneldebatt som modererades av IQ Samhällsbyggnads vd Anita Aspegren.

Deltog vid eventet gjorde även Daniel Andersson, projektledare Boverket, Tommy Lenberg, vd Byggherrarna, Carina Bohm, vd cmb, Lars Redtzer, chef branschutveckling Byggföretagen och Ann Palmér, Ekan Management.

Se inspelning av Sund och lönsam projektkultur

Missade du eventet den 10 november? Ingen fara! Nedan kan du se en inspelning från dagen och ta del av Boverkets presentation av ”God kultur i framtida byggprojekt”, samt lyssna till panelens diskussion i ämnet.

Fler event om projektkultur

Den 18 november följer ytterligare ett event inom samma tema, under ledning av Boverket och som en del i Boverksdagarna, Digitalt panelsamtal: Hållbart byggande, där bland annat IQ Samhällsbyggnads vd Anita Aspegren medverkar i en dialog om hållbara och snabba byggprocesser. Denna trestegsraket avslutas den 30 november där cmb bjuder in till en diskussion om hur vi kraftsamlar kring projektkultur, cmb fokus: sund och lönsam projektkultur.

Uppdaterad den