Anita Aspegren, vd IQ Samhällsbyggnad

Det skriver IQ Samhällsbyggnads vd Anita Aspegren i denna medlemskrönika där hon också efterlyser dina idéer och tankar!

Efter årsskiftet ska vi nämligen tillsammans med våra medlemmar sätta ord på sektorns behov av forskning och innovation. Då påbörjar vi arbetet med IQ Samhällsbyggnads inspel till regeringen inför 2023 års forskningspolitiska propositioner. Vill du bidra?

För att vi ska vara rustade för framtiden behöver vi fortsätta att satsa på forskning, innovationer som utvecklar kunskapsfronten och skapa nya transformativa lösningar.

Vi har fått en ny regering och här på IQ Samhällsbyggnad är vi redo för ett fortsatt nära samarbete där vi är samhällsbyggnadssektorns röst i samtalen kring Sveriges forsknings- och innovationsagenda. Nu får vi inte ska tappa fart i arbetet för att bygga hållbara attraktiva livsmiljöer.

Vi behöver dina tankar och idéer!
Efter årsskiftet ska vi tillsammans med våra medlemmar sammanfatta och sätta ord på sektorns behov. Då påbörjar vi arbetet med IQ Samhällsbyggnads inspel till regeringen. Forskning- och innovationsfrågor behandlats nämligen vart fjärde år i särskilda forskningspolitiska propositioner som regeringen lägger fram. Att lämna inspel till propositioner är vårt sätt att påverka inriktningen på forskningspolitiken. Genom att lyfta samhällsbyggnadssektorns behov, utmaningar och potentialer och sedan lämna förslag så har satsningarna på forskning och innovation inom samhällsbyggnad flerdubblats under de senaste åren. Läs mer här

Så omsätts ny kunskap till nytta
Här och nu arbetar vi vidare med hur kunskapsfronten ska förmedlas för att leda praktisk nytta i vår sektor - att all kunskap som utvecklingsprojekten i våra program ger kan börja användas i affärs- och verksamhetsmodeller. IQ Samhällsbyggnads Nyttiggörandeutskott driver vårt arbete med de här frågorna. De har tagit fram en rapport med vägledning i hur kunskap kan omsättas till nytta som jag verkligen vill rekommendera. Du hittar den här: Framgångsfaktorerna som omsätter kunskap till nytta - IQ Samhällsbyggnad

Jag vill också tipsa om tre aktiviteter i november med fokus på projektkultur som vi ordnar i ett samarbete med Boverket och CMB. Sund projektkultur och gott ledarskap är centralt för både kvalitet och utveckling. IQ Samhällsbyggnad inleder med ett webbinarium den 10 november.

Snart kommer också 2023 års inbjudningar till rundabordssamtal, work shops, kunskapsevent och information om kommande program och projektutlysningar.

Varmt välkommen att delta!

Anita Aspegren
vd IQ Samhällsbyggnad

Uppdaterad den