Sverige är på väg att införa ett byggregelsystem där samhällsbyggnadssektorn får inflytande i takt med att detaljerna i myndighetsreglerna minskar. Samhällsbyggandets regelforum har därför startat projektet Nationell strategi för standardisering inom samhällsbyggande för att främja ett effektivare, innovativare och mer hållbart byggande. Projektet kommer att slutföras till början av 2023 och ska sedan implementeras parallellt med att Boverket inför nya byggregler 2024/2025.

Just nu genomförs en datainsamling för att fånga sektorns input i följande frågor:

  • Vilka är förväntningar på Boverket i och med de nya byggreglerna?
  • Vilka principer är viktiga för er kopplat till standardisering, t.ex. möjligheter för deltagande?

En inventering görs över de publikationer, såsom standarder, bransch-normer och handböcker som idag används i sektorn. Kartläggningen innebär också att skapa en förståelse för hur relevanta och väl använda dessa standarder är. Den insamlade datan blir viktig för att förstå vad det är som saknas i dagens regelverk och standarder. Exempel på sådana luckor finns t.ex. för återbruk, digitalisering och ny teknik.

Kontakta gärna projektledare Michael Strömgren (michael.stromgren@briab.se) för frågor om projektet.

För att bidra i datainsamlingen, kontakta Lucas Andersson (lucas.andersson@briab.se).
Datainsamlingen pågår fram till 11 september.

Mer information om projektet finns att läsa på:Nationell strategi för standardisering inom samhällsbyggnad

Uppdaterad den