Det finns några lediga platser i utskotten och vi söker nya ledamöter från våra medlemsföretag. Som ledamot i ett utskott får du bland annat tillgång till kunskap, möjlighet att påverka och ett unikt nätverk.

Skicka dina nomineringar till info@iqs.se senast den 15 augusti

Skicka med en kort presentation av kandidaten (kanske dig själv?), en motivering och ange vilket utskott nomineringen avser. Det är sedan IQ Samhällsbyggnads styrelse som fattar beslut om tillsättning av utskottsledamöter.

Nyttiggörandeutskottet utarbetar arbetssätt och metoder för att främja nyttiggörande av forskningsresultat i sektorn. Synergiutskottet arbetar med att föreslå nya satsningar inom forskning och innovation samt med pågående program och projekt. Strategiutskottet arbetar med att utveckla IQ Samhällsbyggnads riktning och strategiska relationer.

Läs mer om utskotten

Uppdaterad den