Johan Carlsson, Affärsutvecklare hos Akademiska Hus ger en inblick i deras arbete med att skapa attraktiva livsmiljöer för studenter och andra aktörer på campus. Vi får lära oss om hur användardriven campusutveckling skiljer sig från traditionell fastighetsförvaltning och vilka värden det genererar.

Välkommen att dela med dig, eller bara lyssna in på samtalet, medan du äter lunch eller går en promenad! Du får gärna aktivt delta i diskussionen där dina inspel kan komma att användas som underlag för det fortsatta arbetet inom samverkansarenan Attraktiva livsmiljöer.

Anmäl dig här!

Uppdaterad den