IQ Samhällsbyggnad tillsammans med CMB och Boverket arbetar med ledarskapsfrågor. Syftet är att ta reda på hur förändring av projektkultur och ledarskap kan leda till ökat nytänkande, kvalitet och resurseffektivitet i byggsektorn, och på så sätt minska antalet färre byggskador och slöseri. Läs mer om vårt gemensamma arbete.

Den 7 april är det dags! Årets Ledarskapsdag nyttjar det bästa med att vi äntligen kan träffas igen samtidigt som vi drar vinning av allt vi lärt oss om att dela verklighet digitalt. Du deltar fysiskt på den ort som ligger närmast dig och tar del av hela programmet live och via storbild från scen.

Dagen fokuserar på skärningspunkten mellan frihet och ansvar inom ramarna för den komplexa uppgift som samhällsbyggandet innebär. Hur bygger vi våra jobbrelationer på nya sätt? Och hur blir vi proffs på att både dra nytta av fördelar och parera risker med självledarskapet?

Anmäl dig till Ledarskapsdagen på din ort – Umeå, Malmö, Göteborg eller Stockholm och ta del av fyra olika perspektiv på ledarskap för en tid där vi förväntas förvänta oss mer av oss själva och varandra!

Som medlem i IQ Samhällsbyggnad har du rabatt på biljetten. Läs mer om Ledarskapsdagen och anmäl dig och dina kollegor på CMBs webbplats.

Uppdaterad den