Smart Built Environments utlysning Digitalt samhällsbyggande i praktiken är öppen just nu, så passa på att skicka in din ansökan.
Ansökningstiden i utlysning har förlängts på grund av kommande underhållsarbete i ansökningssystemet Prisma. Prisma stänger för underhåll fredag 4 februari kl. 16.00 och är tillgängligt igen söndag 6 februari. Du kan därför skicka in din ansökan som senast fredag 11 februari kl. 14.00. Läs mer på Formas webbplats.

Digitalt samhällsbyggande i praktiken

Utlysningen ska bidra till en hållbar utveckling av samhällsbyggandet, genom projekt där digitalisering och industriella processer är centrala i arbetet. Ansökningar kan adressera såväl processer, samarbetsformer, affärsmodeller som teknik. Syftet med utlysningen är att öka takten i den digitala transformationen, genom aktiviteter som berör aktörer i hela värdekedjan från planering till långsiktig förvaltning av bebyggd miljö. Med denna utlysning uppmuntrar vi ansökningar med speciellt fokus på industriella processer, effekter kopplade till klimatmål och affärsmodeller, internationellt perspektiv samt möjlighet till uppskalning och implementering i ett brett perspektiv.

Se filmen om hur du söker finansiering till din projektidé

Se filmen om öppna utlysningar hos Smart Built Environment och IfraSweden2030, inspelad 9 november 2021.
Uppdaterad den