Webbinarieserien belyser strategiska framtidsfrågor för kommunal infrastruktur. Genom dialog och samtal med experter fördjupade vi oss i förutsättningar för förvaltning och underhåll av infrastruktur i framtiden. Fokus låg på lösningar, goda exempel och att inspirera till nyttiggörande av resultat från den senaste forskningen.

Webbinarierna vände sig till dig som arbetar inom eller är intresserad av strategisk planering av infrastruktur på kommunal nivå.

Fem framtidsutmaningar

Serien tar sin utgångspunkt i de stora framtidsutmaningar som kommunal infrastruktur står inför:

  1. Befolkningen – befolkningsunderlaget i framtiden
  2. Klimatet – hur påverkar ett förändrat klimat underhållet av vår infrastruktur?
  3. Finansiering – hur ska infrastrukturen finansieras och underhållsskulden hanteras?
  4. Digitalisering – vilka nya möjligheter eller potentiella risker medför den digitalisering som nu sker i samhället, samt
  5. Kompetensbehovet – hur ska vi säkerställa att det finns kompetent personal att rekrytera?

Se webbinarierna i efterhand

Webbinarierna och talarnas presentationer finns publicerad på Mistra InfraMaints webbplats.

Uppdaterad den