Det fjärde webbinariet går av stapeln tisdagen den 11 januari kl. 9.00-10.00 och fokuserar på digitalisering. Hur ska man som infrastrukturorganisation jobba med digitalisering, både strategiskt och praktiskt? Det blir också en utblick till samhällsbyggnadssektorn och resonemang kring risker och möjligheter med digitalisering och potentialen i att jobba med framtidsstudier.

Medverkar gör Simon Granat, strateg VA Syd, och Mattias Höjer, forskare på KTH.

Det femte webbinariet handlar om behovet av kompetens och behovet av att utveckla ny kompetens i den transformativa branschförändring som vi ser omkring oss. Det sänds torsdagen den 13 januari kl 9.00-10.00.

Medverkar gör Pär Dalhielm, vd Svenskt Vatten, och Cecilia Bjursell, professor vid Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping University.

Uppdaterad den