Välkommen till Arbeta smart inom planering och byggande 2021 där du får återse dina branschkontakter och möta nya – för innovativa samarbeten och erfarenhetsutbyte inom digital samhällsbyggnad. På konferensen tar du del av det mest aktuella och en mängd goda exempel på hur ökad kvalitet, effektivitet och hållbarhet nås med digitala arbetssätt och ny affärslogik i samhällsbyggnadssektorn. Konferensen arrangeras av BIM Alliance och Geoforum Sverige.

Vi startar den 20 september i Bryggarsalen i Stockholm. Antalet platser i lokalen är begränsat så att vi ska kunna mötas tryggt, men vi webbsänder också. Programmet fortsätter därefter digitalt vid tre tillfällen: 28 september, 4 oktober och 11 oktober.

Läs mer och anmäl dig

Uppdaterad den