Webbportalen Nationella Riktlinjer - livscykelinformation för byggd miljö, släpps idag. Resultat av ett arbete inom Smart Built Environment som nu landat hos BIM Alliance.

Nationella Riktlinjer är en webbaserad portal med vägledning och stöd för dig och din organisation, som kravställer digital information inom samhällsbyggnadsområdet. Med sitt erbjudande om bland annat vägledning och stöd väntas Nationella Riktlinjer spara mycket tid och pengar för både beställare och leverantörer i sektorn. För sektorn betyder det att vi vi slipper arbeta fram rekommendationer från scratch i varje organisation eller projekt, något som underlättar den gemensamma målbilden om digitalisering och en hållbar sektor.

Dessutom är det premiär för en mikrolärande-utbildning som förklarar hur du kan använda Riktlinjerna på bästa sätt och på det viset arbeta både smartare och mer enhetligt. Mikrolärande utbildningen har tagits fram inom ett projekt inom Smart Built Environment.
Uppdaterad den