Boverket har i uppdrag av regeringen att samla och sprida kunskap för att förbättra inomhusmiljön. I dialog med byggbranschen har Boverket konstaterat att brist på motivation och engagemang är en viktig orsak till att fel, brister och skador uppstår. Boverket och byggbranschen kommer tillsammans att arbeta för ett värdebaserat ledarskap och en schystare projektkultur, både genom att sprida kunskap och ta fram konkreta verktyg.

För att få branschen att inse problemet och möjligheterna och för att bana väg för de verktyg som kommer, tar Boverket hjälp av en kommunikationskampanj som startar nu.

På Boverkets webbplats kan du läsa mer om kampanjen och även till exempel ta del av en film.

Boverket arbetar tillsammans med andra aktörer i byggsektorn för att förbättra projektkulturen, både genom att sprida kunskap och ta fram konkreta verktyg. Under hösten lanseras ett upphandlingsstöd på Upphandlings­myndighetens webbplats för aktörer i branschen som strategiskt vill arbeta för en god projektkultur. Samtidigt kommer Boverket att lansera en vägledning som kompletterar upphandlingsstödet och beskriver hur en god projektkultur skapas i praktiken genom ett värdebaserat ledarskap. Stöden har arbetats fram gemensamt av Boverket, Upphandlingsmyndigheten och en grupp erfarna ledare från byggbranschen.

IQ Samhällsbyggnad, Boverket och CMB vid Chalmers arbetar tillsammans med frågor som rör ledarskap och byggskador. Läs gärna mer om vårt gemensamma arbete.

Uppdaterad den