Urban Take-Aways is a film series by SLU Urban Futures where researchers and practitioners from various disciplines and fields share insights from inspiring projects relating to urban sustainability. The focus is on research methods and knowledge production across disciplines and sectors.

Nina Vogel is the host of the series. She is Program Coordinator of SLU Urban Futures, and Researcher at the Department of Landscape Architecture, Planning and Management, SLU Alnarp.

JPI Urban Europe har idag ett brett nätverk av kunskapsaktörer i Europa och globalt som tillsammans utvecklar arbetssätt för att bättre ta tillvara på innovationer och forskning. Du kan nu lyssna på en intervju med vår kollega Jonas Bylund som berättar om strategiska synteser i serien #UrbanTakeAways av SLU Urban Futures (Sveriges Lantbruksuniversitet).

Hållbar omställning av städer och samhällen kräver allt oftare experimentella tillvägagångssätt, där vardagserfarenheter möter teknisk expertis. Ett ”syntetisk tänkesätt” är högst nödvändigt för att klara av utmaningarna. Därför utforskar och utvecklar JPI Urban Europe “strategiska synteser” tillsammans med bland andra SLU Urban Futures.

Projektet syftar till att skörda kunskap om syntesprocesser och metoder som är relevanta för urbana ämnen, och utforskar hur ”syntes”, bortom den konventionella akademiska litteraturöversikten, kan mobiliseras som ett kraftfullt tvärvetenskapligt format. Transdisciplinärt arbete växer i popularitet men innebär också utmaningar. Ändå appliceras tvärvetenskap i allt större utsträckning som en nyckelstrategi för att ta itu med de stora samhällsutmaningarna.

Transdisciplinärt samarbete sker per definition inte bara över akademiska sakområden utan också med en bredd av samhällets aktörer. Samarbetsprojekten i dessa kontexter innebär att insikter och erfarenheter med ganska olika erfarenheter, typ av kommunikation och arbetssätt ska samspela. I praktiken börjar alltså väldigt heterogena kunskapsmetoder att experimentera tillsammans, och ska under vägens gång berätta om resultat, och i slutändan göra skillnad som håller. Format och metoder som krävs för att navigera, samla, destillera och kommunicera (syntetisera) kunskapsresultat som genereras genom olika kunskapsrutiner saknas fortfarande.

Mot bakgrund av det har projektet om strategiska synteser två kärnambitioner:

  1. Göra forskning användbar – ”Så vad innebär detta?” I dagens TMI-sammanhang (”too much information”/för mycket information) innebär syntes forskningens relevans kopplat till ”Så vad innebär detta?” och ”För vem spelar det här någon roll?”
  2. Utforma ett ”syntetisk tänkesätt”. Visa upp sätt och metoder som kan mobilisera befintliga kunskapsresurser med hjälp av processer som involverar kritiskt tänkande och ”reflexivitet” på språng/”on-the-go”, eftersom att omvärlden är i ständig förändring

IQ Samhällsbyggnad driver programmet JPI Urban Europe tillsammans med andra europeiska FoI-aktörer på uppdrag av Energimyndigheten, Formas och Vinnova.

Uppdaterad den