Forskningsprogrammet Mistra InfraMaint handlar om att utveckla smartare underhåll av infrastruktur – gator, vägar och vatten- och avloppssystem. InfraMaint finansieras av Mistra och första etappen sträcker sig 2018–2022. I programmet pågår drygt 20 forskningsprojekt. IQ Samhällsbyggnad är en del av Mistra InfraMaint.

Under 2021 bjuder Mistra InfraMaint in till en serie webbinarier för att belysa strategiska framtidsfrågor för kommunal infrastruktur. Genom dialog och samtal med experter fördjupar vi oss i förutsättningar för förvaltning och underhåll av infrastruktur i framtiden. Fokus kommer att vara på lösningar, goda exempel och att inspirera till nyttiggörande av resultat från den senaste forskningen.

Webbinarierna vänder sig till dig som arbetar inom eller är intresserad av strategisk planering av infrastruktur på kommunal nivå.

Fokus på framtiden för kommunal infrastruktur

Den kommunala infrastrukturen, våra gator, vägar och vatten- och avloppssystem, är grundläggande och samhällsbärande. Den är helt nödvändig för att företag, skolor, sjukvården och all annan verksamhet ska fungera. Idag befinner vi oss i en situation där en stor del av infrastrukturen har ett eftersatt underhåll. Vi har med oss en skuld från historien av att underhållsfrågorna har blivit nedprioriterade.

Samtidigt är samhället inne i flera stora förändringsprocesser med därtill kopplade utmaningar och möjligheter som påverkar alla människor. Några av de utmaningar som samhället står inför påverkar också särskilt förutsättningarna för framtidens infrastruktur och underhållet av den; hur ska vi förvalta och utveckla den kommunala infrastrukturen så att den fungerar för kommande generationer? Vilken infrastruktur behövs för att vårt samhälle ska fungera hållbart även om femtio eller hundra år?

Genom programmet Mistra InfraMaint görs en stor satsning på kunskapsuppbyggnad och ökad branschkompetens för långsiktig och hållbar förvaltning av de infrastrukturella tillgångarna.

Uppdaterad den