Energimyndigheten välkomnar sökande i den sjätte utlysningen inom forsknings- och innovationsprogrammet E2B2 - energieffektivt byggande och boende. Ni som vill bidra till forskning och utveckling av ny kunskap, teknik, tjänster och metoder som bidrar till en hållbar energi- och resursanvändning i bebyggelsen är välkomna att söka stöd för ert forsknings- eller utvecklingsprojekt.

Till utlysningen på E2B2s webbplats

Uppdaterad den