Det handlar om att initiera, introducera och införa nya lösningar som ger oss ett ökat värde och bättre lösningar, hållbart byggande, tillgänglighet, proaktivt underhåll, ökad punktlighet på järnvägen och miljöeffekter.

– Att stimulera till nya lösningar och att snabba upp processen från lösning till tillämpning är avgörande för vår förmåga att bidra till omställningen av transportsektorn, säger Lena Erixon, generaldirektör i Trafikverket.

Forskning och innovation är viktiga verktyg för att bygga framtidens kompetens, utveckla metoder och modeller samt demonstrera nya lösningar som binder samman teknik, affärsnytta och samhällsnytta på transportområdet. Tillsammans med andra aktörer, som industri, näringsliv och akademi, kan Trafikverket korsbefrukta olika forskningsfält och ta fram nya systemlösningar till gagn för ett tillgängligt och hållbart transportsystem i ett fossilfritt samhälle.

Ta del av programmet och anmäl dig till FoI-dagen den 17 maj

Uppdaterad den