Den Formasfinansierade starka forskningsmiljön ProcSIBE - Procurement for Sustainable Innovation in the Built Environment, på svenska Upphandling för ett hållbart och innovativt samhällsbyggande - startades 2014 och går nu över från forskningsprojekt till nätverk.

Ett vanligt år hade resultaten presenteras vid fysiska seminarier, men nu blir det istället en serie frukostwebbinarier med teman som speglar hela den breda verksamheten. Webbinarierna vänder sig i första hand till beslutsfattare i näringsliv och samhälle, men självklart även till forskare.

Varje onsdag morgon med början den 28 april livesändes korta föredrag av forskarna inom ProcSIBE via zoom. Tiden är 8.15 till som längst 8.55.

Ingen föranmälan krävs. Mer information och zoom-länk till alla webbinarier hittar du på ProcSIBEs webbplats.

Webbinarier i frukostserien

28 april: Offentlig upphandling som medel för att nå politiska mål
Medverkande: Mikael Granberg, Andreas Öjehag-Petterson

5 maj: Att upphandla samverkan i Trafikverkets konsult- och entreprenadkontrakt - Möjligheter, svårigheter och vägen framåt
Medverkande: Per-Erik Eriksson, Johan Larsson, Lilly Rosander

12 maj: Sysselsättningskrav i praktiken – roller, relationer och utmaningar
Medverkande: Daniella Troje

19 maj: Upphandling för innovativ och hållbar stadsutveckling - exempel från Norra Djurgårdsstaden
Medverkande: Tina Karrbom Gustavsson, Susanna Hedborg Bengtsson

26 maj: UppLev - ett verktyg för avtalsuppföljning, men kan det ge mervärde i upphandlingar?
Medverkande: Henrik Norinder, Stefan Olander

2 juni: Reflektioner kring ProcSIBEs samarbete, mål och resultat
Medverkande: Anna Kadefors, Johan Larsson, Per-Erik Eriksson

Uppdaterad den