Förutom årsstämman får du under eftermiddagen möta Energimyndighetens gd Robert Andrén. Anita Aspegren samtalar med honom bland annat om hur vi får användning, spridning och uppskalning av den kunskap som tas fram i innovations- och forskningsprojekt, hur olika typer av styrmedel kan snabba ett hållbart samhällsbyggande och hur vi kan mobilisera fler svenska aktörer att delta i EU-satsningar.

Vi kommer också berätta om aktuella frågor inom IQ Samhällsbyggnad.

Program

13.15 Registrering av anmälda medlemmar öppnar

13.30 Välkomna och inledning
Mari Broman, ordförande IQ Samhällsbyggnad

Samtal med Robert Andrén, gd på Energimyndigheten

cirka 14.30 Årsstämma

Aktuella frågor hos IQ Samhällsbyggnad
Anita Aspegren, vd IQ Samhällsbyggnad

cirka 15.30 Avslutning

Du som är medlem kan anmäla dig här.

Osäker om din organisation är medlem? Kolla här eller kontakta oss.

Uppdaterad den